Dolors Aleu: Podcast Lila 15 (en català)

Reivindicar l´obra de moltes dones de talent que han estat silenciades al llarg de la història i que gairebé mai apareixen als llibres escolars és, per a mi, el propòsit principal d´aquests Podcast Lila.
Unes càpsul-les sonores que et parlen de dones que han aconseguit grans fites professionals i han trencat les barreres dels estereotips socials i de les que, moltes vegades, no coneixem ni el seu nom.
Et convido a descobrir-ho.

Et convido a escoltar la història d´una altra dona pionera en el seu àmbit professional.

En aquest cas ens apropem a la història de Dolors Aleu i Riera, la 1a dona llicenciada en medicina a Espanya!

Una dona tenaç i generosa que va aconseguir, malgrat totes les dificultats socials i de gènere en ple S.XIX, la seva meta: ser doctora, i va exercir com a tal al llarg de 25 anys.

En els seus treballs d´investigació va denunciar el maltractament social al que s´enfrontava la dona en ple S.XIX.

Dolors Aleu va trencar tots els estereotips socials i morals de l´època que només donàven a la dona un rol domèstic.

Ella va reclamar la possibilitat d´accés als estudis superiors per totes les dones per evitar així la seva degradació.

Et convido a escoltar part de la seva història en aquest Podcast Lila.

Ver la entrada original

Dolors Aleu: Podcast Lila 14

Reivindicar la obra de muchas mujeres talentosas y silenciadas es el propósito de estos Podcast Lila.
Unas cápsulas sonoras que te hablan de mujeres que han conseguido grandes hitos profesionales pero de las cuales apenas sabemos (y no siempre) su nombre, y las cuales no estudiamos en nuestros libros de educación.
Te invito a descubrirlos.

Te invito a escuchar la historia de otra mujer pionera en su ámbito.

En este caso nos acercamos a la historia de Dolors Aleu i Riera, la 1a mujer licenciada en medicina en nuestro país!

Una mujer tenaz, valerosa y generosa que consiguió, a pesar de todas las trabas sociales y de género en pleno S.XIX, su meta: ser doctora, y ejerció como tal a lo largo de 25 años.

En sus trabajos de investigación denuncia el maltrato social al que se enfrenta la mujer en pleno S.XIX.

Dolors Aleu rompió todos los estereotipos sociales y morales de la época que tan solo concedían a la mujer un rol doméstico.

Ella reclamaba la posibilidad de acceso a los estudios superiores para todas las mujeres para evitar así su degradación.

Te invito a descubrir parte de su historia en este podcast lila.

Ver la entrada original